324

Dana Drábová

česká jaderná fyzička a politička

Život s atomy

Dana Drábová se narodila 3. června 1961 v Praze. Absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, v roce 2002 získala doktorát v oboru jaderné inženýrství. Profesně se celý život zabývá regulací rizik jaderných technologií. Aktivně se účastnila monitorování radiační situace na našem území po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. V současnosti je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zúčastnila se řady expertních misí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v rozvojových zemích, v letech 2002 - 2004 působila jako zástupce ČR ve funkci guvernéra v Radě guvernérů MAAE, v letech 2003 - 2004 zastávala funkci místopředsedkyně Rady guvernérů MAAE, v Radě guvernérů MAAE působila opět v období 2010 -2012, v posledních dvou letech znovu jako místopředsedkyně. Předsedá Komisi pro bezpečnostní standardy MAAE, účastní se práce Poradního výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele MAAE a v letech 2006 až 2009 byla předsedkyní Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA).
Od roku 1998 je zastupitelkou města Pyšely, již šestým rokem vykonává funkci místostarostky města. Zaměřuje se na podporu realizace velkých infrastrukturních projektů: kanalizace, vodovodů, rekonstrukci základní a mateřské školy, revitalizaci náměstí, včetně získávání dotací. Dlouhodobě se také věnuje rozpočtu města. V krajských volbách v roce 2016 získala mandát zastupitelky jako nezávislá na kandidátce STAN. Je držitelkou státního vyznamenání medaile Za zásluhy. Dana Drábová je svobodná a bezdětná. Ráda chodí krajinou, zajímá ji historie, ve volném čase poslouchá dobrou hudbu: vážnou, jazz, ale také francouzský šanson.

Všichni řečníci