435

Petr Torák

britský policista romské národnosti z ČR, obdržel řád Britského impéria

Mé jiné Já

Petr Torák se narodil v České Republice jako Rom. Od roku 1999 žije ve Velké Británii a v současné době zastává funkci policejního detektiva v týmu pro vyšetřování závažné trestné činnosti. Většinu své policejní kariéry zasvětil vyšetřování obchodování s lidmi a prosazování praxí ‘community policing‘. Vedle své policejní práce se Torák aktivně podílí na zlepšování životních a pracovních podmínek Romů ve Velké Británii a jiných evropských státech. Torák je spoluzakladatelem a pokladníkem asociace GRTPA (Gypsy Roma Traveller Police Association) a také spoluzakladatelem a vedoucím asociace COMPAS, která poskytuje vzdělávání a kulturní vyžití v Peterboroughu. V roce 2015 Torák obdržel řád Britského impéria (MBE) za práci v romské komunitě.

Všichni řečníci