213
Rostya Gordon-Smith

Rostya Gordon-Smith

úspěšná podnikatelka a personalistka, bojující za rovnocenné zapojení žen a mužů ve společnosti

Jak dosáhnout mimořádnosti a přitom být normální

Rostya Gordon-Smith je zakladatelkou MINERVA 21 www.minerva21.net který klade velký důraz na posílení sebevědomí českých žen a mužů s heslem „Čeříme vodu“, a oslovuje ty, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, spolupracovat a pozitivně ovlivňovat své okolí a společenské dění. Rostya je zakladatelkou a ředitelkou konsultační firmy People Impact. Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací, nejenom v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice. Spolu s Věrou Staňkovou publikovala knihu o důležitosti neustálého osobního rozvoje a života založeného na osobních hodnotách - „Úspěšně s kůží na trh“ www.uspesneskuzinatrh.cz Rostya je vdaná, má 4 syny a 11 vnoučat.

Všichni řečníci