Laura Janáčková

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu partnerských vztahů. Také je zakladatelkou a předsedkyní správní rady Ústavu onkologické psychologie. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih. Je vdaná, matka dvou synů a dcery.

Cesta od smrti k sexu a zase zpátky


Kdo chce druhým svítit, musí sám zářit. Cesta k onkopsychologii, lásce, sexu i smrti, a také co má společného rakovina a sex.

Zpět