Karla Šlechtová

Vystudovala podnikový management a finance na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, kde získala titul inženýra. Má také certifikát z Mezinárodního kurzu HEAO v nizozemském Arnhem Business School. Už při studiu pracovala v pražské společnosti Czech Business Leaders Forum jako projektová manažerka. Následně byla zaměstnána v Bruselu u organizace CSR Europe jako koordinátor projektových portfolií.
Po návratu z Belgie vedla a řídila projekty EU v pražském Evropském centru pro veřejnou správu, později působila jako senior konzultantka v poradenské společnosti Deloitte Advisory. V únoru 2011 nastoupila na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde řídila odbor, jež měl na starost přípravy programového období čerpání evropských dotací na roky 2014 až 2020. Postupně zastávala post zástupkyně ředitele odboru evropských záležitostí, pak vedoucí oddělení kohezní politiky a nakonec vedoucí samostatného oddělení průřezových činností.
Paní ministryně má ráda: Hudbu, četbu knih, zvířata a tetování

Můj život coby ministryně, aneb ženy v politice


Přednáška věnována tomu, zda být ženou v politice je výhoda či ne. Krátké vyprávění paní ministryně o jejím profesionálním životě, jak jí vnímají její kolegové z vlády, a proč má nejraději motto: Nesnažit se změnit svět, ale přispět k tomu, aby se svět chtěl změnit sám k lepšímu.

Zpět